phongthuy profile picture

Thầy Linh

Hanoi

$180k/mo

Gia truyền 6 đời về phong thủy. Được ông nội dạy phong thủy – đông y từ nhỏ, Năm 1992, phát hiện phong thủy Việt Nam có nhiều sai sót và nhầm lẫn lớn, tôi quyết tâm học giỏi tiếng Hán để sang Hồng Kông, Đài Loan,… tầm sư học đạo, mang phong thủy chính tông về giảng dạy, phổ biến cho người Việt Nam. Với hơn 30 năm trong nghề, tôi đã tư vấn thành công hàng ngàn công trong kiến trúc, đào tạo 50 ngàn học viên phong thủy!

Indie Page logo
Built w/ Indie Page